Tư tưởng giới tính: không phải là tu luyện — trí óc học sinh

| Jason Adkins | Tháng tám 22, 2017

Trường học của chúng ta nên là những nơi mà trẻ em được huấn luyện để theo đuổi sự, tốt và đẹp-hoặc, ít nhất, được trang bị một cách trung thực và hợp lý tương tác với. Một trường học phải là một nơi giáo dục, not ideological instruction.

Nhưng một "bộ công cụ chuyển giới,"đã được phê duyệt vào tháng 24 của Hội đồng hỗ trợ kỹ thuật an toàn trường học của tiểu (SSTAC), là một ví dụ rõ ràng của nhiệm vụ quan trọng đang được lộn trên đầu của nó. Các khuyến nghị của bộ công cụ, quảng cáo như một phương tiện để chống bắt nạt, thay vì bóp méo thực tế và cản trở nền giáo dục thực.

The falsehoods of gender ideology — essentially, the view that gender is unrelated to biological sex and can be chosen at will — are not fit to be disseminated anywhere, nhất trong các trường của chúng ta. Quyết định của Hội đồng để phân phối bộ công cụ này cho các trường đại chúng trong suốt Minnesota cho thấy rằng các quan chức nhà nước có nhiều lo ngại về tâm trí của học sinh thực dân hơn là hình thành họ để tìm kiếm sự thật.

Nhấp vào Ở đây to read the full article.