Hội nghị chuyên đề chăm sóc sức khỏe

Healthcare in Minnesota

A Symposium Considering Contemporary Challenges

Thứ tư, Tháng chín 20 • Đại học St. Thomas

(Tờ rơi PDF)

Cải cách chăm sóc sức khỏe. Cuộc khủng hoảng opioid. Lý thuyết giới tính.

These are just some of the emerging challenges on the healthcare landscape in Minnesota about which Catholics should be aware.

Tham gia giám mục của Minnesota, expert speakers, and Catholic healthcare professionals from across Minnesota for this timely and edifying conversation.

***

WHO: Giáo sĩ, healthcare professionals, and those in related fields
WHEN: 9:00a.m.— Noon; Thứ tư, Tháng chín 20
WHERE: N. Woulfe cựu sinh viên Hall, Trung tâm sinh viên Anderson, Đại học St. Thomas (St. Paul) – map (#27)
COST: Sự kiện này là miễn phí, Nhưng registration is required, as seating is limited.

***

Loa bao gồm:

  • Sr. Renee Mirkes, OSF – Học viện giáo hoàng Phaolô VI
  • Sally SatelAmerican Enterprise Institute
  • Meghan Goodwin – HOA KỲ. Hội nghị giám mục công giáo (USCCB)
  • Fr. John Stabeno – Catholic Charities (Diocese of Camden, NJ)
  • State legislators and local experts

To register, Click vào đây.

___________

Co-sponsored by the Hiệp hội y tế công giáo Minnesota.