Làm thế nào người Công giáo có thể giúp chuyển đổi nhà nước

Jason Adkins, Giám đốc điều hành của Hội nghị Công giáo MN đã tham gia cùng người dẫn chương trình Của Đài phát thanh ’ S Morning Air glen Lewerenz để thảo luận về vai trò của người Công giáo trong đời sống công cộng và cách chúng ta có thể giúp ảnh hưởng tích cực đến chính phủ của chúng ta..