Humanum video sáng kiến và thảo luận tài nguyên

Từ các Trang web humanum:

Ở 2014, chúng tôi đã được ủy nhiệm bởi Vatican để sản xuất một loạt phim tài liệu cho một tập hợp lịch sử của nhà lãnh đạo tôn giáo và văn hóa từ khắp thế giới, được tổ chức bởi giáo hoàng Francis. The theme of the gathering was the complementarity of Man and Woman. THE HUMANUM SERIES was received with universal acclaim, kết hợp giữa kinh nghiệm của con người, Khoa học xã hội, nghệ thuật, hoạt hình, tôn giáo, và triết lý thành một định dạng tài liệu ngắn-biểu mẫu. Sản xuất bao gồm bắn tại Pháp, Nigeria, Li-băng, Mexico, Scotland, Anh, and the United States.

Click vào đây để xem video