Tôi quyết định để phù hợp với cuộc sống của tôi vào của Thiên Chúa

(bởi Peggy)

Một trong khi trước đây tôi đã tham dự một bộ phim đầu tiên được tổ chức bởi "Người công giáo cho cuộc hôn nhân bình đẳng MN." Họ đã tạo ra một loạt các họa tiết năm Đức tin, gia đình và hôn nhân dưới góc nhìn của cộng đồng GLBT và hỗ trợ các thành viên gia đình.

Tôi đi bộ đi từ sự kiện tự hỏi làm thế nào, Thực tế, những cá nhân có thể có thể đưa ra tuyên bố rằng họ đã là giáo hội công giáo. Bất kỳ giáo hội công giáo với rất cơ bản Catechesis (Giáo dục tôn giáo) nào biết rằng Thánh thể là trái tim và linh hồn của Đức tin của chúng tôi. Tham dự Thánh Lễ và tham gia vào bí tích Thánh thể là tối quan trọng là giáo hội công giáo. Các bí tích mang lại niềm tin của chúng tôi sống và cho phép chúng tôi để trải nghiệm Chúa cá nhân. Chưa bằng số của tôi, chỉ một nửa trong số những cá nhân nổi bật trong các họa tiết cho biết họ thường xuyên tham dự các Thánh Lễ Công giáo. Nó còn lại tôi tự hỏi: những gì tạo là giáo hội công giáo? Đang được rửa tội và khẳng định trong một giáo hội công giáo thực sự đủ để được gọi là giáo hội công giáo ngày nay?

Tôi suy nghĩ về điều này bởi vì, là một người đã vật lộn với các điểm tham quan cùng giới tính và đã xác định bản thân mình là một người đồng tính cho 18 năm, Tôi đã nghĩ rằng là giáo hội công giáo không phải là một lựa chọn cho tôi. Tôi đã không resent này. Tôi tin rằng nếu tôi đã là một người đồng tính và Chúa đã tạo ra cho tôi bằng cách này, Ông sẽ cung cấp cho tôi một nơi để thờ phượng Ngài, để vinh danh ông, để phục vụ Ngài và tiến Vương Quốc của ông.

Tôi đã tìm kiếm nơi mà trong nhiều năm qua và không có vấn đề gì nhà thờ hay Đức tin tôi đã tìm kiếm và cố gắng để gọi về nhà, nó chỉ đơn giản là không nhà. Tôi đã không thấy nó. Tôi đã không mất niềm tin của tôi cho một buổi chiều thứ bảy Quaker họp và gọi bản thân mình giáo hội công giáo. Tôi đã có thể nói, "Tôi là một Quaker." Và, Tôi đã không dừng lại bởi một nhà thờ theo thời gian và nói rằng tôi đã thực hành Đức tin công giáo của tôi.

Cuối cùng, sau khi 18 năm cố gắng để tìm thấy Chúa, tôi quyết định thực hiện theo cách của tôi trở lại với giáo hội công giáo. Tôi dừng lại cố gắng để phù hợp với Thiên Chúa vào cuộc sống của tôi và đã quyết định cố gắng để phù hợp với cuộc sống của tôi vào của mình.

Tôi trở lại gốc rễ và am nhà của tôi. Tôi có một hòa bình trong cuộc sống của tôi vào ngày hôm nay thực sự vượt qua tất cả sự hiểu biết. Tôi tham dự các khối lượng thường xuyên, thường xuyên các phép bi tích của hoà giải, tham dự yêu mến và nuôi dưỡng niềm tin công giáo của tôi-đây là những chỉ là một vài điều tôi muốn nói xác định tôi là một người công giáo thực hành. Ở mức tối thiểu, Tôi tôn vinh ngày của Chúa.

Mà nói, “Người công giáo cho cuộc hôn nhân bình đẳng MN"không nói cho tôi về vấn đề hôn nhân"sự bình đẳng." Là một người công giáo thực hành, Tôi hiểu, biết và tin rằng cuộc hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Xưng một Công giáo lối sống trong một mối quan hệ cùng giới là chỉ đơn giản là incongruent.

Tôi có vui vẻ, bạn công giáo duy nhất trung thành, người đàn ông và phụ nữ, những người chưa bao giờ có cùng quan hệ tình dục thu hút và sống một cuộc sống của chastity. Tôi đấu tranh với thu hút cùng quan hệ tình dục không phải là bất kỳ khác với cuộc đấu tranh với cố gắng để sống một thánh, duy nhất, cuộc sống còn trong trắng để tôn vinh Thiên Chúa. Tôi gọi là để sống cuộc sống giống như họ đang. Điều đó có nghĩa là tôi có thể không nhận được kết hôn? Yep, nó thực hiện. Nhưng bạn có biết, họ có thể không nhận được kết hôn hoặc.