KMSP-TV: Giáo hoàng Francis về biến đổi khí hậu và chúng tôi ' đống rác rưởi’ hành tinh

St. Paul, Minn. (KMSP) – Giáo hoàng Francis đã công bố một bản tuyên ngôn dài 184 trang hôm thứ Năm, kêu gọi một cuộc cách mạng văn hóa để cứu hành tinh và sửa chữa hệ thống kinh tế "đồi trụy". Ông nói thêm rằng hầu hết biến đổi khí hậu là do hoạt động của con người., and that the world’s financial system exploits the poor.The Earth, our home, is beginning to look more and more like an immense pile of filth,” Francis said. “In many parts of the planet, the elderly lament that once beautiful landscapes are now covered with rubbish.”

Click vào đây to watch coverage and read the full story.