Minnesota State High School League (MSHSL) Transgender Policy

Các giải đấu Minnesota State High School (MSHSL) has drafted a Policy regarding the participation of transgender students in high school athletics. (Để xem các dự thảo mới nhất của chính sách sinh viên chuyển đổi giới tính MSHSL, Vui lòng CLICK VÀO ĐÂY.)

All students should be allowed to participate in extracurricular athletic programs and should be able to do so in a way that does not jeopardize their personal privacy rights, an toàn, hoặc hạnh phúc, hoặc một cách nào đó hỏng giá trị và thể chế tính toàn vẹn của các trường thành viên MSHSL.

Ngày thứ năm, Tháng mười hai 4, 2014, Các giải đấu Minnesota State High School (MSHSL) thông qua một chính sách cho sinh viên chuyển đổi giới tính, which will have the main effect of allowing boys who identify as girls to play on girlsathletic teams. Hội nghị công giáo Minnesota phản đối chính sách như đám, và một trong đó sẽ phục vụ cho các phúc lợi của những học sinh gặp giới tính dysphoria.

After numerous drafts of the Policy, Ban MSHSL phê duyệt một quy trình kháng nghị cho phép một sinh viên yêu cầu để chơi trên một đội khác giới, và bị từ chối yêu cầu đó, được trao một cơ hội để kháng cáo đến MSHSL, mà sau đó sẽ chỉ định một cán bộ điều trần xem xét trường hợp của họ.

MSHSL đã chỉ ra rằng riêng., trường tôn giáo được miễn từ chính sách, mà đi vào hiệu lực trong các 2015-16 năm học. Nào được nêu ra, phạm vi của việc miễn tôn giáo trường vẫn chưa rõ ràng và yêu cầu tiếp tục phát triển trong những tháng tới bởi MSHSL. Những vấn đề còn lại khác cũng cần phải được giải quyết như sinh viên xác định như chuyển đổi giới tính đi về phía trước. Ví dụ:, hội nhập của các nhà vệ sinh và thay đổi cơ sở là một điểm chính trong vòng tranh cãi sẽ cần phải được làm rõ thông qua MSHSL chính sách phát triển hơn nữa, cũng như các vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của những người không cảm thấy an toàn bằng cách sử dụng tiện nghi với người khác giới.

MCC sẽ tiếp tục giám sát các chính sách phát triển và can thiệp khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của trường và học sinh.

THÊM NỀN