Tin tức phát hành (USCCB): Giám mục Pates hỏi giám mục, Các giáo xứ để cung cấp đặc biệt cầu nguyện ngày tháng tám 17 cho hòa bình tại Iraq

WASHINGTON, DC. (Tháng tám 7, 2014)-Chủ tịch Ủy ban tư pháp quốc tế và hòa bình của Hoa Kỳ. Hội nghị giám mục công giáo (USCCB) yêu cầu Hoa Kỳ. Giám mục mời mọi người trong giáo phận của mình để cầu nguyện cho hòa bình tại Iraq vào ngày Chủ Nhật, Tháng tám 17. Giám mục Richard E. Pates Des Moines, Iowa, thực hiện các yêu cầu, Tháng tám 6, gửi các giám mục các văn bản của một lời cầu nguyện viết bởi tộc trưởng Chaldean giáo Iraq, Ông Beatitude Louis Rafael Sako.

Giám mục Pates kể lại cuộc đấu tranh của các Kitô hữu và những người khác tại Iraq người phải đối mặt với sự hủy diệt, đốt cháy và cướp bóc của nhà thờ, nhà và các doanh nghiệp và, bị đe dọa của nhà nước Hồi giáo (ISIS) tham gia vào thương hiệu của họ cực đoan Hồi giáo, đã bỏ chạy cho cuộc sống của họ. Cho phù hợp, Ông kêu gọi người công giáo để cho đại diện của họ bầu cử biết về của họ quan tâm hỗ trợ nhân đạo tiếp cận Kitô giáo và các nhóm thiểu số tôn giáo người đang đau khổ ở Iraq, Syria và các nước khác.

Giám mục Pates cũng ghi nhận Đức Giáo hoàng Francis’ kêu gọi hòa bình tại Iraq và quan sát của ông rằng “bạo lực tạo ra nhiều bạo lực; đối thoại là con đường duy nhất để hòa bình.”

Các văn bản đầy đủ của tộc trưởng Sako cầu nguyện cho hòa bình sau:

Hoàn cảnh của nước ta
là sâu và những đau khổ của các Kitô hữu
là nghiêm trọng và đáng sợ.
Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn Chúa
để cuộc sống chúng ta, và cấp cho chúng ta sự kiên nhẫn,
và can đảm để tiếp tục của chúng tôi chứng kiến các giá trị Kitô giáo
với niềm tin và hy vọng.

Chúa, hòa bình là nền tảng của cuộc sống;
Cấp cho chúng tôi hòa bình và ổn định mà sẽ cho phép chúng tôi
sống với nhau mà không có sự sợ hãi và lo âu,
và với nhân phẩm và niềm vui.

Vinh quang sẽ cho bạn mãi mãi.

Từ khóa: Iraq, hòa bình, cầu nguyện, Giám mục, USCCB, giáo xứ, Giám mục Richard E. Pates, Tư pháp quốc tế và hòa bình, Giáo hoàng Francis tộc trưởng Louis Rafael Sako, Tháng tám 17

# # # # #

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG:

Don Clemmer
O: 202-541-3206
M: 260-580-1137