Nitty-Gritty của Surrogacy sắp xếp

(Tháng chín 7, 2016 – Tinh thần công giáo – Bridget Ryder)

Khi thay đổi kế hoạch, bên trở nên mâu thuẫn với trách nhiệm tài chính, phúc lợi của trẻ em

đẻ mướn - dịch vụ - 300 x 200

Khi bà mẹ thay thế California Melissa Cook đạt Harold Cassidy ngày Lễ Tạ ơn vào buổi sáng trong 2015, ông là luật sư đầu tiên, cô tìm thấy sẵn sàng để bảo vệ cô quyền hiến pháp để mang tới hạn ba em bé trong tử cung của cô. Câu chuyện của Cook đã được công bố rộng rãi, và ngày tháng tám. 16, Cassidy, một luật sư công giáo từ New Jersey, đưa ra trước một Minnesota lập Ủy ban Nhà nước học đẻ mướn. 15 thành viên của Ủy ban báo cáo cuối cùng-do trong tháng mười hai-có thể hướng dẫn các pháp luật trong tương lai về đẻ mướn.

Cassidy nêu bật Cook's câu chuyện như thế nào hợp pháp hoá thương mại surrogacy hoạt động như một lợi nhuận-thúc đẩy ngành công nghiệp mà hy sinh quyền lợi của phụ nữ và trẻ em để bảo vệ lợi ích của khách hàng của nó, Các bậc cha mẹ dự định.

Tiếp tục đọc…