Pioneer báo chí: Trong hôn nhân điều chỉnh phiếu, một tập trung vào tương lai

(bởi Doug Belden)
Tháng sáu 30, 2012

Cư dân Minnesota không quyết định ngày này cho dù Cặp đôi cùng giới tính có thể kết hôn.

Họ có thể không, theo luật tiểu bang, và kết quả của việc bỏ phiếu sẽ không phải làm gì để thay đổi điều đó.

Vì vậy, điểm là gì?

Những gì là lúc cổ phần, nói rằng những người ủng hộ cả hai bên, là cách Minnesota sẽ được thiết lập để vật lộn với hôn nhân đồng tính trong tương lai.

Đến Jason Adkins, Phó chủ tịch của chiến dịch hỗ trợ các sửa đổi được đề xuất, số phiếu giờ là cơ hội của công chúng để cân nhắc trong trước khi các “tầng lớp” có được một cơ hội để định nghĩa lại hôn nhân thông qua tòa án hoặc cơ quan lập pháp…. Click vào đây cho toàn bộ bài viết.