Obianuju Ekeocha trên phá thai ở châu Phi & Thực dân hóa tư tưởng

Trong podcast ngày nay, chúng ta đang nói về cách người chủ trương phá thai trong nền văn hóa phương Tây áp đảo niềm tin của họ trên Châu Phi & #8217; s Pro-cuộc sống văn hóa. Chúng tôi sẽ nói chuyện với tác giả của "mục tiêu Châu Phi", Obianuju Ekeocha, về khái niệm này của thực dân hóa tư tưởng.

Sau đó chúng tôi giảng dạy cổ điển công giáo xã hội phân khúc, chúng tôi đi sâu vào tài liệu của giáo hoàng "populorum progressio" các Deus từ Pope Paul vi về sự phát triển của các dân tộc.

Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực về cách đặt niềm tin vào hành động.