Alejandra Chavez Rivas trên DACA và nhập cư

Trong tập này, chúng tôi nói chuyện với Alejandra Chavez Rivas, một người mẹ ở Minnesota và người nhận DACA, về hành trình của riêng mình với hệ thống nhập cư và những gì đang được thực hiện ở đây ở Minnesota để cố gắng cung cấp cho người nhập cư quyền truy cập vào một số nhu cầu cơ bản để cung cấp cho gia đình họ. Alejandra là một bà mẹ Công giáo và là một giáo dân ở đây trong Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis và là một sinh viên tốt nghiệp gần đây của Đại học St. Thomas với bằng cử nhân Nghiên cứu Công giáo và Kinh doanh.

Trong phân khúc túi thư của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về một dự luật ở Minnesota sẽ hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa giải trí.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, làm thế nào bạn có thể giúp thúc đẩy các công ty vắc-xin ngừng sử dụng tế bào từ phá thai.