Tổng giám mục Kurtz về tự do tôn giáo, Đạo luật bình đẳng, và InterFaith Đối thoại

Chúng tôi & #8217; lại nói về tự do tôn giáo với tổng giám mục Kurtz của Tổng giáo phận Louisville và chủ tịch Ủy ban của USCCB cho tự do tôn giáo. Chúng tôi nghiên cứu kỹ những cái gọi là đạo luật bình đẳng, đối thoại Interfaith và cách những điều này tác động tự do tôn giáo.

Plus, có nghĩa là một công dân Trung thành? Chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn/ý kiến từ các Mailbag.

Cuối cùng, trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn một cách thực tế để bắt đầu sống công dân Trung thành tại quê hương của riêng bạn vào mùa hè này.