Tổng Giám mục Robert Carlson Về tư tưởng nhận dạng giới tính

Trong tập này, chúng ta đang nói chuyện với Tổng Giám mục mới nghỉ hưu Robert Carlson của Tổng Giáo Phận St. Louis. Một số thính giả của chúng tôi sẽ nhớ lại anh ta từ thời gian của mình ở đây ở Minnesota. Trước đây ông từng là Giám mục phụ trợ của St. Paul và Minneapolis, Giám mục Sioux Falls, và Giám mục Saginaw. Chúng tôi đang nói chuyện với anh ta về hệ tư tưởng nhận dạng giới tính.

Trong phân khúc túi thư của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi kịp thời về cách để giúp các gia đình trong cộng đồng người nhập cư và người tị nạn của chúng tôi.

Và dính xung quanh cho phân khúc bricklayer - một tài liệu quan trọng mà bạn sẽ muốn đọc trước khi bỏ phiếu của bạn vào mùa thu này.

Tài nguyên đã đề cập: www.archstl.org/compassion-and-challenge, www.mncatholic.org/immigrationsunday/, www.mncatholic.org/resources/election/, www.mncatholic.org/guiding-princip... olic-giáo dục/