Bill Jacobs trên Saint Kateri, Tích phân sinh thái, Và nhà chung của chúng tôi

Trong tập ngày hôm nay chúng ta đang nói về việc sáng tạo của Chúa quản và lặn vào khái niệm về sinh thái không thể thiếu trước ngày thế giới sắp tới của chăm sóc cho sáng tạo ngày 01 tháng 9. Chúng tôi đang tham gia của Bill Jacobs, Nhà sáng lập và giám đốc điều hành Trung tâm bảo tồn Saint Kateri. Trong ngày công việc của mình, Bill là người đồng sáng lập và quản lý chương trình của khu vực quản lý các loài xâm lấn Long Island. Bill cũng từng là giám đốc tạm thời của đền thờ quốc gia Saint Kateri và di tích lịch sử ở New York. Bill nắm giữ bằng Thạc sĩ khoa học quản lý tài nguyên rừng.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về những gì giáo xứ có thể làm để giúp người công giáo chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Và thanh xung quanh cho các phân đoạn thợ xây chúng tôi có một hướng dẫn mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu đưa vào hành động của chúng tôi gọi là Stewards của tất cả các sáng tạo của Thiên Chúa.

Tìm hiểu thêm tại đây: www.kateri.org/,www.MNCatholic.org/Election, www.MNCatholic.org/OurCommonHome