Cầu Builder: Đức tin Công giáo và Chính trị Tiến sĩ. Darel Paul về cách giới tinh hoa đưa nước Mỹ đến hôn nhân đồng giới

Trong tập phim hôm nay, chúng ta đang nói về giới thượng lưu và những thách thức mà hệ tư tưởng của họ đặt ra cho những người ủng hộ hôn nhân và gia đình.

Trong phân đoạn túi thư của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về việc xây dựng mối quan hệ với các thành viên của Quốc hội mà không bao giờ đến D.C.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, bây giờ phiên họp thường xuyên của Minnesota đã được thực hiện, những gì bạn có thể làm để tiếp tục xây dựng cầu nối với các nhà lập pháp của bạn.