Người công giáo tại tòa: Kevin Matzek về vai trò quan trọng của nhân viên lập pháp

Chúng tôi nhận được một quan điểm tuyệt vời từ một người công giáo đã làm việc trong những năm bên trong Capitol. Kevin Matzek bây giờ làm việc trong quan hệ chính phủ, nhưng gần đây nhất là giám đốc điều hành của Đảng Cộng hòa thượng viện Caucus. We delve into what it takes to keep our government running.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, we answer questions about “Minnesota, Nhà chung của chúng tôi” the newly released teaching resource from the MN Catholic Conference which helps put Pope Francisencyclical into a local context. We also discuss the newly published ecological examen and the purpose of an examen. You can order copies of “Minnesota, Nhà chung của chúng tôi: Phiên bản hướng dẫn học tập” và các “Sinh thái examen” by going to www.MNCatholic.org/OurCommonHome.

Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, we let listeners know how they can get involved with the Catholic Advocacy Network to stay informed on all that is happening during the legislative session and take action. To sign up visit www.MNCatholic.org/ActionCenter.