Người công giáo tại tòa: Santo Cruz về vận động, Chăm sóc sức khỏe công giáo, và COVID-19

Trong tập ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục công giáo của chúng tôi tại các phân khúc Capitol. Hôm nay chúng tôi là tính năng Quận Santo Cruz Phó chủ tịch chính phủ và quan hệ cộng đồng & Phó tổng cố vấn tại Sức khỏe CentraCare. Chúng tôi thảo luận về vai trò của Đức tin công giáo trong chăm sóc sức khỏe và tác động của đại dịch COVID-19 về chăm sóc cho những người có nhu.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao quát một câu hỏi về việc đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe cuối đời.

Và thanh xung quanh cho các phân đoạn thợ xây chúng tôi có chi tiết về một cơ hội học tập từ xa lớn cho học sinh trung học và cao mà sẽ dạy cho họ làm thế nào để trở thành người ủng hộ hiệu quả cho cuộc sống và nhân phẩm.

Thêm tài nguyên:

Chỉ thị về chăm sóc sức khỏe công giáo và quyết định hướng dẫn kết thúc cuộc sống

Những bài học trong vận động: Các học sinh đứng cho cuộc sống và nhân phẩm