Người công giáo tại tòa: Sen. Michelle Benson Ngày Being A Nhà lập pháp Công giáo

Chúng tôi có trên hiển thị Michelle Benson. Thượng nghị sĩ Benson là một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ Ham Lake, Minnesota. Bà từng là phó lãnh đạo đa số tại Thượng viện Tiểu bang Minnesota và chủ tịch ủy ban tài chính và chính sách Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Ban đầu bà được bầu vào 2010 và bắt đầu phục vụ trong 2011.

Trong phân khúc mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về quyền hạn tổng thống - tại sao tổng thống có thể thực hiện rất nhiều lệnh hành pháp khi ông nhậm chức?

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc bricklayer của chúng tôi, chúng tôi có một nhiệm vụ cho mỗi thính giả tham gia vào trong mùa vọng.