Dale Ahlquist ngày G.K. Chesterton và kết nối của mình để chính trị

Trong tập này, chúng tôi có một cuộc thảo luận tuyệt vời về G.K. Chesterton - chesterton là ai và tại sao ông vẫn còn có liên quan ngày hôm nay đặc biệt là khi nói đến thu hẹp khoảng cách giữa đức tin và chính trị. Bây giờ chúng tôi đang tham gia của Dale Ahlquist, Chủ tịch Hiệp hội Chesterton Hoa Kỳ và Mạng lưới Trường học Chesterton và đồng sáng lập Học viện Chesterton ở Minneapolis.

Trong phân khúc túi thư của chúng tôi, chúng tôi đang nói về ngân sách - cho dù ngân sách gia đình của bạn hoặc các ưu tiên ngân sách liên bang phải được thiết lập để bạn không chi tiêu quá mức. Nhưng, những người được thiết lập những ưu tiên?

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, chúng tôi đang nói về dân chủ ở một khoảng cách. Chúng tôi có lời khuyên về cách bạn có thể tham gia vào quá trình làm luật mặc dù Capitol đóng cửa cho du khách.