Tiến sĩ. David Cloutier về cấu trúc của Sin và hệ thống dẫn đến on-going vấn đề xã hội

Chúng ta sống trong một thế giới sa ngã mà phải đối phó với những ảnh hưởng mà tội lỗi về việc tạo ra các vấn đề xã hội. Bởi vì các interconnectedness của nhân loại, quyết định của một người hoặc tội lỗi có thể có hiệu ứng gợn trên phần còn lại của xã hội. Những cái gọi là "xã hội-tội lỗi" có thể được tăng cường bởi các cấu trúc xã hội hoặc các hệ thống mà củng cố các quyết định trái với sẽ của Thiên Chúa và dẫn đến những vấn đề xã hội đang diễn ra.

Để thảo luận khái niệm này về “cấu trúc của tội lỗi” chúng tôi nói chuyện với Tiến sĩ. David Cloutier một phó giáo sư của thần học tại trường ĐH Công giáo Mỹ trong trường thần học và tôn giáo học. Ông là tác giả của bốn cuốn sách, bao gồm “Phó sang trọng: Kinh tế vượt trội ở một độ tuổi người tiêu dùng.”

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi trả lời câu hỏi làm thế nào để tiếp cận các quan chức dân cử của chúng tôi khi chúng tôi không đồng ý với họ về một vấn đề đặc biệt là nếu vị trí của họ đi ngược lại giáo hội giảng dạy.

Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, chúng tôi khám phá một nguồn lực mới, Các “Minnesota, Nhà chung của chúng tôi: Sinh thái examen” để giúp bạn đánh giá cuộc sống của bạn trong ánh sáng của những lời dạy của Laudato Si. Đó là khuyến cáo như là một thực hành trong thời gian mùa chay hoặc mùa vọng để giúp bạn vượt qua những cám dỗ và thực hiện những thay đổi quan trọng trong Thái độ và hành động của bạn mà sẽ mang lại cuộc sống của bạn vào sự hòa hợp lớn hơn với sẽ của Thiên Chúa cho cuộc sống của bạn.

You can order copies of the Ecological Examen by visiting www.MNCatholic.org/OurCommonHome.