Tiến sĩ. James Chappel về thách thức của Totalitarianism và remaking của giáo hội

Trong tập ngày hôm nay, chúng ta đang nói với James Chappel, một trợ lý giáo sư lịch sử tại Đại học Duke và tác giả của Công giáo hiện đại thách thức của Totalitarianism và remaking của giáo hội (Báo chí đại học Harvard, 2018). Chúng ta đang thảo luận về sự tham gia chính trị của giáo hội, đặc biệt ở châu Âu, trong thế kỷ 20 và các sự kiện lịch sử và thời gian đã hình thành nó.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về hợp pháp hóa cần sa giải trí.

Và, thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây chúng tôi có chi tiết về hai cơ hội để cầu nguyện cho intercession Holy mother's tại Capitol.

***Lưu ý rằng tập này được ghi lại trước khi COVID-19 bùng nổ. Mọi sự kiện có thể, do đó, bị hủy bỏ do các yêu cầu về xã hội cần thiết.

Thêm tài nguyên:

Đức tin trong các cột Public Arena – Cần sa giải trí: Trước tiên hãy xem xét lợi ích chung