Tiến sĩ. Mark Hall trên cuốn sách của mình, “Đã làm Mỹ có một sáng lập Kitô giáo?”

Như người Mỹ, Tất cả chúng ta đều quen thuộc với các cụm từ, "Một quốc gia thuộc thượng đế" trong lời cam kết của chúng ta, hoặc cụm từ "trong Thiên Chúa chúng ta tin tưởng" trên mặt sau của tiền của chúng tôi. Nhưng những cụm từ này thường bị tấn công và nhiều người nâng cao câu hỏi liệu Hoa Kỳ có một sáng lập Kitô giáo.

Chúng tôi thảo luận câu hỏi đó với tiến sĩ. Đánh dấu Hall, tác giả của, “Đã làm Mỹ có một sáng lập Kitô giáo?“. Ông là giáo sư chính trị của Herbert Hoover tại Đại học George Fox ở Newburg, Oregon.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi kiểm tra các câu hỏi xung quanh nhà thờ & #8217; s giảng dạy về nhập cư và tìm giải pháp cho hệ thống di trú bị hỏng tại Mỹ.

Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, làm thế nào bạn có thể giúp lây lan tin tốt của Chúa Kitô là lý do cho mùa Giáng sinh.