Tiến sĩ. Robert Louis Wilken trên Roots of tôn giáo tự do

Trong tập ngày hôm nay chúng ta đang nói về tự do tôn giáo-rễ của nó, và mối quan hệ của nó với nhà nước. Chúng tôi đang tham gia của tiến sĩ. Robert Louis Wilken. Robert Louis Wilken là một thành viên đặc biệt của St. Paul Trung tâm thần học kinh thánh và giáo sư lịch sử của Thiên Chúa giáo tại trường University of Virginia. Tiến sĩ. Wilken là tác giả của 10 Sách, bao gồm cả "tự do trong những điều của thượng đế: Nguồn gốc Thiên Chúa giáo của tự do tôn giáo ".

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi có một câu hỏi từ một học sinh về việc tham gia vào chính trị, ngay cả khi chúng tôi có thể không cảm thấy đến nhiệm vụ.

Và thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây nơi chúng tôi xem trước một ngày quan trọng của cầu nguyện cho sáng tạo và làm thế nào bạn có thể nhận được bạn bè hoặc đồng giáo dân tham gia.

Tài nguyên đã đề cập trong tập phim: Nguồn lực bầu cử, Nhà chung của chúng tôi