Tiến sĩ. Steven Millies Ngày Công dân Trung thành Trong Chính trị và Đời sống Công cộng

Trong tập này, ngày bầu cử đang đến gần hơn vì vậy chúng ta đang nói về việc sống theo lời kêu gọi của chúng ta để trở thành công dân trung thành và điều đó có nghĩa là gì trong lĩnh vực chính trị và đời sống công cộng. Chúng tôi đang tham gia của Tiến sĩ. Steven Millies, phó giáo sư thần học công cộng và giám đốc Trung tâm Bernardin tại Liên minh Thần học Công giáo.

Trong phân khúc túi thư của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về các chính sách ảnh hưởng đến khả năng của học sinh trường Công giáo để đến và đi từ trường.

Và dính xung quanh cho các phân đoạn bricklayer như thế nào bạn có thể tham gia với người Công giáo ở Minnesota và trên toàn thế giới trong tháng này để giúp nhận ra nhu cầu của người di cư và người tị nạn.

Tài nguyên đã đề cập: www.mncatholic.org/ImmigrationSunday