Tiến sĩ. Thomas Hibbs về vai trò của giáo dục công giáo trong Shaping dân sự discourse

Trong tập này, chúng ta thảo luận với Tiến sĩ. Hibbs Thomas, Chủ tịch đại học Dallas, vai trò của giáo dục công giáo trong việc hình thành discourse dân sự.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi thảo luận về giáo hội & #8217; s phản ứng vì nó liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ sinh viên. Chúng tôi bao gồm một số chi tiết quá trên Labouré Society. Nó tồn tại để cung cấp trợ giúp tài chính và hỗ trợ tinh thần cho các cá nhân phải giải quyết các khoản vay giáo dục để theo đuổi một ơn gọi đến chức tư tế và/hoặc đời sống tôn giáo trong giáo hội công giáo. Tìm thêm chi tiết bằng: rescuevocations.org/about/

Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, chúng tôi thảo luận về USCCB & #8217; s “Văn minh It” Cam kết. Bạn có thể thực hiện cam kết khi chúng tôi tham gia vào một năm bầu cử tổng thống. Truy cập vào: www.CivilizeIt.org