Tiến sĩ. William Jeynes về vai trò của Đức tin và gia đình trong việc giải quyết khoảng cách thành tựu

Trong tập ngày hôm nay, chúng tôi đang thảo luận về khoảng cách thành tích và vai trò của Đức tin và gia đình trong việc giải quyết nó. Chúng tôi nói chuyện với tiến sĩ. William Jeynes một giáo sư giáo dục tại Đại học bang California, Bãi biển Long Beach những người có bằng tốt nghiệp từ Đại học Harvard và đại học Chicago. Ông đã viết cho nhiều ấn phẩm học thuật và 14 sách cùng với văn bản cho nhà trắng cho cả hai George W. Bush và chính trị Obama.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng ta sẽ hạt nhân! Chúng tôi đã có một câu hỏi lớn về vũ khí hạt nhân.

Và thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây, chúng tôi đã có chi tiết về một số cơ hội tuyệt vời để bạn có thể là một người bênh vực với người công giáo khác tại Capitol phiên này.