Mary Eberstadt ngày suy giảm sự ổn định gia đình và chủ nghĩa

Trong podcast ngày nay, chúng tôi đang nói về kết nối giữa sự ổn định từ chối gia đình và lũy tăng của secularism trong xã hội. Mary Eberstadt của viện Đức tin và lý do tham gia với chúng tôi để hội thoại đó.

Trong phân đoạn giảng dạy xã hội công giáo cổ điển, chúng tôi đang thảo luận về Blessed tổng giám mục bài giảng cuối cùng của Oscar Romero, mà ông chỉ hoàn thành những khoảnh khắc trước khi bị bắn ở El Salvador vào ngày 24 tháng 3, 1980. Giáo hoàng Francis sẽ cha tổng giám mục Romero ngày 14 tháng 10.

Và, chúng tôi đang nhận được gần với ngày bầu cử vì vậy chúng tôi sẽ nói về những gì cử tri có thể làm để làm quen với các ứng cử viên của họ và làm thế nào để giúp hàng xóm của bạn có được để biết các ứng cử viên cũng.

Và chúng tôi kết thúc với một chút của âm nhạc thiêng liêng từ Gregory chant Schola của Saint John's Abbey và đại học biểu diễn "Vivo autem Ego"- "Tôi vẫn sống" trong nhớ của St. Francis thành Assisi mà bữa cơm ngày là 04 tháng 10.