Grace Olmstead về việc phục hồi di sản của những nơi chúng #8217;đã bỏ lại phía sau

Trong tập phim hôm nay, chúng ta đang nói về nguồn gốc của chúng ta - những nơi chúng ta đến - và tại sao rất nhiều người cuối cùng cần phải tự nhổ mình để theo đuổi giáo dục hoặc sự nghiệp. Những thay đổi đối với chính sách công có thể giúp làm sống động các cộng đồng phải đối mặt với "chảy máu chất xám"?

Trong phân khúc túi thư của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về các nỗ lực vận động và ưu tiên chính sách bây giờ rằng phiên họp thường kỳ của chúng tôi sẽ tiếp tục vào một phiên họp đặc biệt.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, chúng tôi có chi tiết về một nỗ lực quan trọng để giúp đảm bảo tiền đóng thuế của bạn sẽ không phá thai.

Liên kết liên quan