Gunnar Gundersen về ngõ cụt của Công giáo phản văn hóa

Trong tập phim hôm nay, chúng ta đang nói về việc ủng hộ ở quảng trường công cộng và liệu chúng ta có được gọi là "phản văn hóa" hay không.

Trong phân khúc túi thư của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về những nỗ lực lập pháp để phi pháp hóa nghèo đói.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, làm thế nào bạn có thể tham gia vào cuộc chiến chống lại bác sĩ hỗ trợ tự tử.