Hadley Arkes Trên Đức tin, Thẩm phán, Và Tòa án Tối cao

Trong tập này, chúng tôi có một cuộc thảo luận tuyệt vời về vai trò của đức tin trong cách các thẩm phán đưa ra quyết định. Đức tin của họ có ảnh hưởng đến kết quả không? Plus, chúng tôi đi sâu vào những tác động tiềm năng quyết định của Tòa án Tối cao về một trường hợp phân biệt đối xử việc làm có thể có xuống dòng đặc biệt là đối với người sử dụng lao động tôn giáo. Chúng tôi có sự tham gia của Giáo sư Hadley Arkes người sáng lập và Giám đốc của Viện James Wilson về Quyền tự nhiên và sáng lập Hoa Kỳ.

Trong phân đoạn mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang nói về vận động hành lang. Những người vận động hành lang làm gì và tại sao Giáo Hội lại có những người vận động hành lang?

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc bricklayer của chúng tôi, chúng tôi có chi tiết về cách bạn có thể trở thành một vận động hành lang công dân.