Sarah Hoff trên di trú, Tái định cư tị nạn, và chương trình CARE

Trong tập ngày hôm nay, chúng tôi thảo luận về nhập cư, Khiêu dâm, và nạn buôn người. Chúng tôi đã có những lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể tạo sự khác biệt về những vấn đề này.

Quốc gia di chuyển tuần, gói lên 11 tháng 1. It is an opportunity for the Church to reflect on the circumstances confronting migrants, bao gồm những người nhập cư, người tị nạn, trẻ em, và nạn nhân và những người sống sót trong nạn buôn. January is also human trafficking awareness month.

In our interview segment, we speak with Sarah Hoff, the national coordinator of the USCCB’s Catholic Accompaniment and Reflection Experience (CARE). The program is run by the USCCB’s Justice for Immigrants and Migration Services offices.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, we answer a question about trying to control or even ban pornography through passing legislation.

Plus, in the bricklayer segment, we discuss a number of ways you can take action to fight against human trafficking and assist victims and survivors.