Tiến sĩ. Christopher Thompson về sinh thái tích hợp

Sinh thái tách rời – Tất cả mọi thứ được kết nối! We delve into the connections between Humanae Vitae (vào ngày kỷ niệm 50 năm công bố của encyclical) và các giáo hoàng gần đây, Laudato si’.

Tiến sĩ. Christopher Thompson, giáo sư của thần học đạo Đức và giám đốc của Trung tâm cho hình thành. Chủng viện Paul, examines what both encyclicals tell us about integral ecology.

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các bước thực tế để lấy Đức tin của bạn vào trường công cộng. Chúng tôi kết thúc với âm nhạc thiêng liêng đẹp được thực hiện bởi công giáo quốc gia thanh niên Choir tại St. Đại học John & #8217; s.

Kiểm tra các liên kết sau để biết thêm tài nguyên: