James Howard Kunstler On The Ảnh hưởng kinh tế và xã hội Ngày Nơi mọi người sống

Trong tập này, chúng ta đang nói về những câu hỏi xung quanh nơi mọi người sống, ảnh hưởng kinh tế và xã hội và thậm chí làm thế nào COVID-19 có thể tiếp tục ảnh hưởng đến những khía cạnh này của cuộc sống. Chúng tôi đang tham gia của James Howard Kunstler. Ông là một tác giả, nhà phê bình xã hội, diễn giả công cộng, và blogger. Ông được biết đến nhiều nhất với cuốn sách The Geography of Nowhere, một lịch sử của suburbia Mỹ và phát triển đô thị, Trường hợp khẩn cấp dài, và quá nhiều phép thuật.

Trong phân khúc mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về bỏ phiếu từ quan điểm hậu cần.

Và dính xung quanh cho các phân đoạn bricklayer - chúng tôi mất một bước trở lại từ một câu hỏi về làm thế nào để bỏ phiếu để cung cấp cho bạn cách để giúp bạn thông báo quyết định của bạn về những người bạn sẽ bỏ phiếu cho.