Jennifer Lahl trên đạo đức của surrogacy, Trứng Donation, và Beyond

Trong tập ngày hôm nay, chúng tôi đang thảo luận về đạo đức của surrogacy, trứng hiến tặng, và hơn thế nữa với Jennifer Lahl chủ tịch và người sáng lập Trung tâm cho đạo đức sinh học và văn hóa. Cô cũng là nhà sản xuất phim tài liệu Cà tím, Breeders, #BigFertility, và Cha chưa xác định & #8217; s ngày.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện về vô sinh và những lựa chọn có cho người công giáo đấu tranh để thụ thai một đứa trẻ.

Trong phân khúc bricklayer của chúng tôi, chúng tôi cho bạn biết về một dự luật cụ thể mà sẽ giúp ngăn ngừa Minnesota từ trở thành một Haven cho việc mua bán của trẻ sơ sinh và cho thuê của phụ nữ & #8217; s wombs. Gửi tin nhắn đến các lập pháp tại đây: www.MNCatholic.org/ActionCenter.

Liên kết đến các nguồn tài nguyên đã đề cập trong tập: