Laura Elm on in vitro thụ tinh và bảo vệ cuộc sống tại ngay cả giai đoạn sớm nhất

Thụ tinh trong ống nghiệm và tiến thoái lưỡng nan về đạo Đức tạo ra khi cuộc sống được tạo ra và sau đó loại bỏ hoặc giữ ở trạng thái đông lạnh không cho phép trẻ tiếp tục phát triển qua trạng thái phôi thai. Chúng tôi thảo luận về những vấn đề này với Laura Elm, người sáng lập Người giám hộ và Shelter Heart. Cô cũng cho một số cách thực tế tuyệt vời mà chúng tôi có thể tạo ra một sự khác biệt cho các gia đình phải đối mặt với vô sinh, và cho trẻ em phôi thai, những người được giữ từ đạt đầy đủ tiềm năng của họ.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về sắp tới gốccaucuses.

Plus, trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, chúng tôi đã có chi tiết về cách bạn có thể bắt đầu hình thành tương lai của các đảng chính trị với một đề nghị đơn giản.