Louis Brown về Công giáo, Đạo đức y tế, và Chính sách chăm sóc sức khỏe

Trong tập hôm nay, chúng ta đang nói về đạo đức y tế và cách nó liên quan đến COVID-19 và các vấn đề y tế sinh học mới nổi khác và cách người Công giáo chúng ta có thể áp dụng đức tin của mình vào các quyết định được đưa ra về những vấn đề này khi nói đến chính sách.

Trong phân đoạn túi thư của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về cần sa và những gì nhà thờ dạy khi nói đến các chính sách để điều chỉnh việc sử dụng nó.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, làm thế nào bạn có thể giúp tạo ra sự lựa chọn giáo dục thực sự cho trẻ em trên khắp Minnesota.