Monsignor James Shea về vai trò của Catholic Higher Ed. trong việc tạo ra các nhà lãnh đạo tư tưởng & Ảnh hưởng đến Quảng trường Công cộng

Trong tập ngày hôm nay, chúng ta đang nói về vai trò của giáo dục đại học Công giáo trong việc cung cấp khả năng lãnh đạo tư tưởng tự tin, toàn diện, vững vàng, và khiêm tốn và tác động của điều này đối với quảng trường công cộng.

Trong phân đoạn túi thư của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi từ một người nghe mới, người mong muốn tìm hiểu thêm về việc ủng hộ cuộc sống và phẩm giá.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, những gì bạn có thể làm trước khi phiên họp thường xuyên của Minnesota kết thúc trong những tuần tới.

Liên kết liên quan:

Vấn đề chính
https://www.primematters.com/

Đại học Mary:
https://www.umary.edu/