Ricardo Simmonds của creatio trên dịch vụ tích hợp, Nhiệm vụ, Phiêu lưu, và sáng tạo

Chúng tôi thảo luận về chính sách môi trường, tích phân sinh thái, và môi trường và phúc âm làm việc cùng nhau như thế nào. Khách của chúng tôi là Ricardo Simmonds. He is the founder of “Creatio”. Điều này phi lợi nhuận công giáo được dựa trên tổng giáo phận Denver. Creatio tích hợp môi trường và truyền giáo.

Trong phân đoạn giảng dạy xã hội công giáo cổ điển, chúng tôi thảo luận về lá thư của giáo hoàng Phaolô VI, "Credo của nhân dân của Thiên Chúa" kỷ niệm 50 năm của mình. Các Credo, hoặc tín ngưỡng, chúng tôi nói nó tại Mass mỗi chủ nhật, nhưng bức thư tông đồ của giáo hoàng Paul's VI's thực sự cung cấp cho chúng tôi với chất tuyệt vời với những gì nó là chúng tôi đang tuyên bố như là tín hữu.

Sau đó, trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, chúng tôi thảo luận làm thế nào bạn có thể kết hợp các nguyên tắc của giảng dạy xã hội công giáo vào sống ra công dân Trung thành.

Liên kết để biết thêm thông tin: