Tiến sĩ. Robert George về sự cần thiết của tư duy phản biện trong bối cảnh #8217 tư duy nhóm ngày nay

Trong tập ngày hôm nay, chúng ta đang nói về suy nghĩ cho chính mình và những gì thiếu tư duy phê phán nói về tình trạng hiện tại và tương lai của chính trị Mỹ.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về việc đáp ứng nhu cầu của phụ huynh muốn có nhiều cơ hội hơn để chọn trường phù hợp với nhu cầu của con họ.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, những gì bạn có thể làm để bắt đầu chuẩn bị cho Tuần lễ Tự do Tôn giáo toàn quốc hàng năm.

Liên kết liên quan:

Chương trình James Madison tại Đại học Princeton – jmp.princeton.edu/

Tuần tự do tôn giáo –www.mncatholic.org/religiousfreedomweek/