Robert Royal ngày Christopher Columbus và The mở rộng của Christendom

Trong tập ngày hôm nay chúng ta đang nói về Christopher Columbus, sự mở rộng của Christendom đến Tân thế giới, và cách lịch sử được tưởng nhớ. Chúng tôi đang tham gia của tiến sĩ. Robert hoàng, người sáng lập và chủ tịch của Đức tin & Lý do viện ở Washington, DC. và tổng biên tập của công giáo Thing. Tiến sĩ. Royal là tác giả của nhiều cuốn sách tốt bao gồm cả "1492 và tất cả đó" mà thảo luận về cuộc hành trình và cuộc sống của Christopher Columbus từ một cách tiếp cận chính trị và không thiên vị. Ông cũng đã viết một bài viết vào mùa hè này cho The Catholic Thing quyền Seattle, Columbus, và lịch sử Fictions.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về việc giúp mang lại bình tĩnh cho cuộc đàm thoại về chính trị đặc biệt là trong những tuần cuối cùng trước khi cuộc bầu cử.

Và thanh xung quanh cho các phân đoạn thợ xây những gì bạn có thể làm để bắt đầu thông báo cho bình chọn của bạn trước cuộc bầu cử.