Rod Dreher ngày độc tài và “Live Not By Lies”

Trong tập này, chúng ta đang nói về chủ nghĩa độc tài và cuốn sách mới được phát hành, "Live not by Lies (Sống không phải bởi Lies): Một hướng dẫn sử dụng cho các nhà bất đồng chính kiến Kitô giáo." Chúng tôi đang tham gia của Rod Dreher, tác giả của Amazon #1 bán chạy nhất, "Live not by Lies (Sống không phải bởi Lies): Hướng dẫn sử dụng cho các nhà bất đồng chính kiến Kitô giáo". Mr. Dreher là một biên tập viên cao cấp tại The American Conservative. Ông đã viết và chỉnh sửa cho New York Post,The Dallas Morning Tin tức,Đánh giá quốc gia, Nam Florida Sun-Sentinel, thời báo Washington, và Baton Rouge Advocate.

Trong phân khúc túi thư của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về một phán quyết gần đây của tòa án Minnesota liên quan đến việc sử dụng phòng thay đồ sinh viên và nhận dạng giới tính.

Và dính xung quanh cho các phân đoạn bricklayer những gì bạn có thể làm để giúp khôi phục lại nhân phẩm của con người để trò chuyện dân sự.