Russell Shaw Ngày Công giáo Engagement Trong cuộc sống công cộng

Trong tập này, chúng tôi & #8217;re sẽ nói về Sự tham gia của Giáo Hội & #8217 trong đời sống công cộng và làm thế nào người Công giáo có thể tham gia có hiệu quả sau khi kết quả bầu cử đã đi vào. Chúng tôi đang tham gia của Russell Shaw là tác giả của hơn hai mươi cuốn sách, bao gồm ba tiểu thuyết và tập về đạo đức và thần học đạo đức, giáo dân Công giáo, văn thư, việc lạm dụng bí mật trong Giáo Hội, và các chủ đề khác.

Trong phân khúc mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về Hoa Kỳ. Vụ kiện của Tòa án Tối cao liên quan đến Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc bricklayer của chúng tôi, chúng tôi đang tập trung vào tầm quan trọng của lời cầu nguyện sau cuộc bầu cử.