Scott richert về lý do tại sao đối với cơ đốc nhân kết thúc không biện minh cho các phương tiện

Trong tập phim hôm nay, chúng ta đang nói về lý do tại sao đối với Cơ Đốc nhân, kết quả cuối cùng của một cái gì đó - bất kể nó tốt đến mức nào - không được biện minh bằng cách ai đó nhận được kết quả đó.

Trong phân khúc túi thư của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về nỗ lực của chính phủ để đặt một khoản phí mới cho các nhà thờ địa phương.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, chúng tôi có thư viện video tuyệt vời sẽ giúp hình thành bạn như một công dân trung thành.