Sr. Helen Prejean trên án tử hình, Prison bộ, và tác động của COVID-19

Trong tập ngày hôm nay, chúng tôi nói chuyện với Sr. Tiền, được biết đến trên toàn thế giới về công việc không mệt mỏi của mình chống lại án tử hình. Sr. Helen prejean đã được công cụ trong bu di xe đối thoại quốc gia về hình phạt vốn.

Cô là một Sister of St. Joseph và lực lượng đằng sau sự tổ chức "Bộ chống án tử hình”. Nhiều người trong số các thính giả của chúng tôi sẽ quen thuộc với cuốn sách của cô, sau đó trở thành một bộ phim, "Dead Man đi bộ: Một tài khoản nhân chứng của hình phạt tử thần tại Hoa Kỳ ".

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về một vụ kiện phá thai ở Minnesota.

Và thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây để biết chi tiết về nguồn tài nguyên từ giáo hoàng Francis có thể giúp bạn đánh dấu kỷ niệm 5 năm laudato Si ' lá thư của mình về chăm sóc cho nhà chung của chúng tôi.

Thêm tài nguyên: