Sr. Mary Bede trên các chị em tôn giáo kín và lợi ích chung

Trong tập này, chúng ta từ bỏ vai trò của các chị em tôn giáo bị đóng cửa trong việc thúc đẩy lợi ích chung trên đấu trường công cộng. Chúng tôi được tham gia bởi Sr. Mary Bede của Dòng Cistercian. Hai chị em sống một cuộc sống kín nghẽn theo Quy tắc St. Benedict. Phương châm của tu viện Benedictine "Ora et Labora" hoặc "Cầu nguyện và làm việc" đặt ra nhịp điệu của cuộc sống hàng ngày của họ.

Trong phân đoạn túi thư của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về việc giúp đảm bảo học sinh được giữ an toàn khi ở trường cho dù họ theo học trường công lập hay tư thục.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, chúng tôi có một thông điệp quan trọng để bạn gửi cho các nhà lập pháp về sự nguy hiểm của việc hợp pháp hóa cần sa giải trí.

Dự án Tu viện Thung lũng Đức Mẹ: build.valleyofourlady.org