Sr. Norma Pimentel Trên Thực tế của cuộc sống tại Hoa Kỳ. Biên giới phía Nam

Trong tập này, chúng tôi đang nói chuyện với Sr. Norma Pimentel là giám đốc điều hành của Tổ chức từ thiện Công giáo của Thung lũng Rio Grande để tìm hiểu thêm về thực tế cuộc sống tại biên giới phía nam Hoa Kỳ. Đó là một chủ đề kịp thời như chúng tôi đã chỉ đánh dấu nhập cư chủ nhật Minnesota mà trùng với Ngày Thế giới của người di cư và người tị nạn vào ngày Chủ nhật, Ngày 27 tháng 9.

Trong phân khúc mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về sự phát triển đạo đức của vắc xin và đặc biệt là một mối quan tâm với một vắc-xin covid-19.

Và dính xung quanh cho các phân đoạn bricklayer chúng tôi có chi tiết về video của một cuộc thảo luận rất mạnh mẽ về đối đầu phân biệt chủng tộc.

Tài nguyên đã đề cập: www.catholiccharitiesrgv.org/Home.aspx, www.mncatholic.org/openwideourhearts/