Stacy Manning của them trước khi chúng tôi về tại sao polygamy & Hôn nhân đồng tính ủng hộ sử dụng cùng một ngôn ngữ

Trong tập ngày hôm nay, chúng tôi & #8217; tái tham gia bởi Stacy Manning, Tổng biên tập tại Chúng trước khi chúng tôi. Tổ chức này ủng hộ các chính sách đưa trẻ em & #8217; s quyền trước khi người lớn’ Mong muốn. Chúng tôi thảo luận về phong trào chính trị để cố gắng bình thường hóa polygamy, và làm thế nào người ủng hộ đang sử dụng cùng một ngôn ngữ như là người ủng hộ cho hôn nhân xác định lại. Plus, chúng tôi thảo luận về vai trò của việc ban hành các chính sách đưa trẻ em đầu.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về tham gia vào chính trị đảng phái.

Thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây, chúng tôi có chi tiết về bốn cơ hội sắp tới cho người công giáo để bênh vực và cầu nguyện với nhau tại Capitol. ***Lưu ý rằng những sự kiện này có thể đã thay đổi định dạng/vị trí của họ hoặc bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. * * *