Steve Hunegs về quan hệ công giáo Do Thái và InterFaith vận động

Trong tập ngày hôm nay, chúng ta đang thảo luận về vận động InterFaith và cụ thể, những nỗ lực hợp tác giữa người công giáo và do Thái. Steve Hunegs, the executive director of the Hội đồng quan hệ cộng đồng Do Thái Minnesota và Dakotas (Của JCRC) tham gia với chúng tôi trong Studio.

The JCRC is a great partner with the Minnesota Catholic Conference. Together the Catholic Conference and JCRC are part of the Joint Religious Legislative Coalition which also includes faith leaders from the Islamic Faith and Protestant Christian denominations.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, we answer a question regarding the need for emergency shelter funding in Minnesota.

Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, we discuss an interfaith advocacy Day on The Hill with the Liên minh tôn giáo lập pháp. **Note that due to COVID-19 this event has been canceled.**