Terry Forliti của Breaking miễn phí trên khiêu dâm, Giúp phụ nữ thoát khỏi mại dâm, và chu kỳ bóc lột tình dục

Trong tập ngày hôm nay, chúng tôi nói chuyện với Terry Forliti ngày hôm nay, CEO của Breaking Free một tổ chức giúp hàng trăm phụ nữ thoát khỏi hệ thống mại dâm và bóc lột tình dục. Breaking Free trực tiếp phục vụ người bị ảnh hưởng bởi buôn bán và mại dâm thông qua vận động, nhà ở, giáo dục, và hành động ngay lập tức.